?

Log in

Άνάξιος, Άνάξιος, Άνάξιος

ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος/I am a worm and not a man. ΨΑΛΜΟΣ 21:7/22:6

Name:
anaxios1
External Services:
  • anaxios1@livejournal.com
  • yiasouyianni AIM status
  • ioannis.stiles


πρώτιστον, εἰμὶ ἀμάρτωλος. οὗτος ἐστίν ὀνομὰ μου. ἐλέησόν με ὁ Θεὸς...

Statistics